Поддръжка на сайтове


Поддръжка на сайтове 


Сайтовете се определят като статични и динамични.
Поддръжка на сайтове  - Статичните сайтове са тези,които веднъж създадени нямат нужда от много обновявания- добавяне на информация, снимки и др.Те се състоят в няколко страници , съдържащи най-важното за бизнеса ви. За тях цената за обновяване е във вид на  месечен абонамент  от 30 лева , като в тази цена влиза поддръжка на страницата във фейсбук, туйтър, подновяване на обявите пуснати в нета,подновяване на информацията в сайта -телефон, адрес, снимки, статии и каквото още  е необходимо.В случай,че имате сайт с малка галерия и промените са малко повече то поддръжката е 50 лева на месец с подмяна на снимки, текстове, промоционални продукти и пр.

Поддръжка на сайтове  - Динамичните от друга страна постоянно се обновяват,информацията в тях се изменя всеки ден или дори минута.Това са сайтовете за обяви, за недвижими имоти,новинарски сайт и други подобни.За тях цените са доста по-високи,защото работата,която изискват като създаване и обновяване е много.Цените за тях ще бъдат определяни в хода на времето и ще се калкулират на база извършена работа на ден.